Последни новини

Регионална политика

May 26, 2016

Изказване на Филиз Хюсменова за нетарифни бариери в единния пазар (A8-0160/2016 – Daniel Dalton)

прочети повече.. »

May 26, 2016

Изказване на Филиз Хюсменова за стратегията за единния пазар (A8-0171/2016 – Lara Comi)

прочети повече.. »

November 9, 2011

Пети кохезионен доклад на ЕК

На всеки три години ЕС публикува доклад относно икономическото, социално и териториално сближаване, който подробно описва напредъка в тези области, както и приноса на ЕС, националните и регионалните власти за постигането на този напредък.

 

Основните проблеми, засегнати в доклада са: анализ на дисбаланса в развитието на регионите; приносът на ЕС, националните и регионалните власти към сближаването; въздействието на кохезионната политика; кохезионната политика след 2013 г.

 

Доклада на български език можете да намерите тук: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion5/pdf/5cr_bg.pdf

November 9, 2011

Сравнително проучване относно концепциите и възможностите за политиката на сближаване след 2013 г.

November 9, 2011

Законодателни промени

Регламент на ЕП и на Съвета относно ЕСФ
290.2 KiB
704 Downloads
Details...
Регламент на ЕП и на Съвета относно Кохезионния фонд
210.8 KiB
686 Downloads
Details...