Последни новини

ГРАЖДАНСКИ СВОБОДИ

July 7, 2016

Изказване на евродепутат Филиз Хюсменова относно прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, и по-специално окончателните забележки на Комитета на ООН за правата на хората с увреждания (A8-0203/2016 – Helga Stevens)

прочети повече.. »

June 7, 2016

Изказване на евродепутат Филиз Хюсменова за пакет от мерки относно законната миграция – План за действие относно интеграцията на граждани от трети страни (разискване)

прочети повече.. »

April 12, 2016

Изказване на Филиз Хюсменова относно положението в Средиземно море и необходимостта от всеобхватен подход на ЕС към миграцията

прочети повече.. »

February 2, 2016

Изказване на Филиз Хюсменова за Създаване на европейска платформа с цел да се засили сътрудничеството за предотвратяване и възпиране на недекларирания труд (разискване)

прочети повече.. »

January 18, 2016

Изказване на Филиз Хюсменова за Ролята на междукултурния диалог, културното многообразие и образованието за популяризирането на основните ценности на ЕС (разискване)

прочети повече.. »

Страница 2 от 41234