Последни новини

Защита на потребителите

February 2, 2016

Изказване на Филиз Хюсменова в Страсбург по доклад за създаване на европейска платформа с цел да се засили сътрудничеството за предотвратяване и възпиране на недекларирания труд

Засилването на сътрудничеството на европейско ниво за предотвратяване и възпиране на недекларирания труд е изключително важно, не само за европейската икономика и държавните хазни, но и за самите граждани. Недекларирания труд и работата в “сивия сектор” сериозно накърняват възможностите на хората да ползват социалните придобивки, които би трябвало да са налични по подразбиране.

прочети повече.. »

February 2, 2016

Изказване на Филиз Хюсменова за Извънредно положение с бежанците, контрол по външните граници и бъдещето на Шенген – Спазване на международния принцип на забрана за връщане – Финансиране на структура за бежанци в Турция – Нарастване на расистката омраза и насилието срещу бежанците и мигрантите в цяла Европа (разискване)

прочети повече.. »

November 25, 2015

Изказване на Филиз Хюсменова за Премахване на насилието срещу жени в ЕС (разискване)

прочети повече.. »

November 24, 2015

Изказване на Филиз Хюсменова за Намаляване на неравенството, и по-специално на бедността сред децата (A8-0310/2015 – Inês Cristina Zuber)

прочети повече.. »

November 11, 2015

Изказване на Филиз Хюсменова за Целите на предходните програми „Дафне“ в контекста на новата програма „Права, равенство и гражданство“ (разискване)

прочети повече.. »

Страница 5 от 7« Първа...34567