Последни новини

Равнопоставеност на половете

April 16, 2018

Изказване на евродепутат Филиз Хюсменова относно овластяването на жените и момичетата чрез цифровия сектор

прочети повече.. »

April 5, 2017

Препоръка на евродепутат Филиз Хюсменова до Съвета относно положението на жените (разискване)

прочети повече.. »

March 27, 2017

Изказване на евродепутат Филиз Хюсменова по разискване в Европейския парламент относно равно третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги – Средства от ЕС за равенството между половете – Равенство между жените и мъжете в Европейския съюз през 2014 – 2015 г.

прочети повече.. »

November 24, 2016

Изказване на евродепутат Филиз Хюсменова относно присъединяването на ЕС към Конвенцията от Истанбул относно предотвратяването и борбата с насилието срещу жените (B8-1229/2016, B8-1235/2016)

прочети повече.. »

June 23, 2016

Водещи европейски представители подкрепиха визията на Съвета на жените в бизнеса в България за насърчаване на равнопоставеността на половете

Равенството между половете във всички сфери на политиката, бизнеса и обществения живот е не само коректно, но и икономически изгодно”. прочети повече.. »

Страница 1 от 512345