Последни новини

Равнопоставеност на половете

November 24, 2016

Изказване на евродепутат Филиз Хюсменова относно присъединяването на ЕС към Конвенцията от Истанбул относно предотвратяването и борбата с насилието срещу жените (B8-1229/2016, B8-1235/2016)

прочети повече.. »

June 23, 2016

Водещи европейски представители подкрепиха визията на Съвета на жените в бизнеса в България за насърчаване на равнопоставеността на половете

Равенството между половете във всички сфери на политиката, бизнеса и обществения живот е не само коректно, но и икономически изгодно”. прочети повече.. »

May 26, 2016

Изказване на Филиз Хюсменова за бедността през призмата на равенството между половете (A8-0153/2016 – Maria Arena)

прочети повече.. »

April 28, 2016

Изказване на Филиз Хюсменова за равенство между половете и предоставяне на възможности за заемане на ръководни длъжности на жените в ерата на цифровите технологии (A8-0048/2016 – Terry Reintke)

прочети повече.. »

March 16, 2016

ЕВРОДЕПУТАТЪТ ФИЛИЗ ХЮСМЕНОВА В ООН: ПАРТИИТЕ ДА ВКЛЮЧВАТ ПОВЕЧЕ ЖЕНИ В ПРЕДИЗБОРНИТЕ СИ ЛИСТИ

Приоритет на политиката за равенство на половете трябва да бъде придобиването на политически и управленчески умения от жените, заяви Хюсменова в дискусия за жените – политически лидери в Ню Йорк.

прочети повече.. »

Страница 1 от 512345