Последни новини

Равнопоставеност на половете

May 26, 2016

Изказване на Филиз Хюсменова за бедността през призмата на равенството между половете (A8-0153/2016 – Maria Arena)

прочети повече.. »

April 28, 2016

Изказване на Филиз Хюсменова за равенство между половете и предоставяне на възможности за заемане на ръководни длъжности на жените в ерата на цифровите технологии (A8-0048/2016 – Terry Reintke)

прочети повече.. »

March 16, 2016

ЕВРОДЕПУТАТЪТ ФИЛИЗ ХЮСМЕНОВА В ООН: ПАРТИИТЕ ДА ВКЛЮЧВАТ ПОВЕЧЕ ЖЕНИ В ПРЕДИЗБОРНИТЕ СИ ЛИСТИ

Приоритет на политиката за равенство на половете трябва да бъде придобиването на политически и управленчески умения от жените, заяви Хюсменова в дискусия за жените – политически лидери в Ню Йорк.

прочети повече.. »

March 15, 2016

Хелън Кларк, шеф на програмата за развитие на ООН и бивш министър – председател на Нова Зеландия участва в дискусията за жените – политически лидери в Ню Йорк

В Ню Йорк 9% от момичетата имат по-добри резултати от момчетата при завършване на училище и продължават образованието си, но въпреки това, близо 22% от жените живеят в бедност. Жените в града печелят 3 пъти по – малко от мъжете. Според нея ключово значение за подобряването на тази картина има възпитанието от ранна детска възраст по отношение на равенството между половете.

March 15, 2016

По време на дискусията, изразих мнението си,

че жените трябва да придобият политически и управленчески умения, че националните и наднационални политически партии, и институции трябва да включват повече жени в предизборните си листи, да стимулират овластяването на жените и поощряват стремежа им към развитие.

Страница 2 от 512345