Последни новини

Равнопоставеност на половете

March 15, 2016

Домакини на дискусията в ООН за жените – политически лидери са:

Глобалният форум на жените в парламентите и Постоянната мисия на Германия в ООН, а Комисията по статута на жените към Икономическия и социален съвет на ООН е основния световен орган за приемане на политически решения в областта на равенството между половете и напредъка на жените.

March 14, 2016

Днес, в Централата на ООН в Ню Йорк, ще участвам в дискусия по темата “Силата на равенството и равенство на силите: защо и как да увеличим броя на жените – политически лидери”

която се провеждa в рамките на 60-тата сесия на Комисията по статута на жените към Икономическия и социален съвет на ООН.

February 3, 2016

Изказване на Филиз Хюсменова за Нова стратегия за равенство между половете и правата на жените за периода след 2015 г. (B8-0148/2016, B8-0150/2016, B8-0163/2016, B8-0164/2016)

прочети повече.. »

January 19, 2016

Изказване на Филиз Хюсменова за Външни фактори, представляващи пречка за предприемачеството сред жените в Европа (A8-0369/2015 – Barbara Matera)

прочети повече.. »

December 2, 2015

Изказване на Филиз Хюсменова за Баланс между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия (разискване)

прочети повече.. »

Страница 3 от 512345