Последни новини

България в ЕС

February 25, 2016

Изказване на Филиз Хюсменова за Европейска мрежа на службите по заетостта, достъп на работниците до услуги за мобилност и по-нататъшно интегриране на пазарите на труда (A8-0224/2015 – Heinz K. Becker)

прочети повече.. »

February 2, 2016

Изказване на Филиз Хюсменова за Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (A8-0359/2015 – Heidi Hautala)

прочети повече.. »

December 16, 2015

Изказване на Филиз Хюсменова за Споразумение за оперативно и стратегическо сътрудничество между Босна и Херцеговина и Европол (A8-0352/2015 – Lorenzo Fontana)

прочети повече.. »

November 11, 2015

Изказване на Филиз Хюсменова за Реформа на избирателното право в ЕС (A8-0286/2015 – Danuta Maria Hübner, Jo Leinen)

прочети повече.. »

November 5, 2015

Изказване в писмена форма на евродепутат Филиз Хюсменова относно Достъп до Визовата информационна система (ВИС) за справки от държавите членки и от Европол с цел предотвратяване, разкриване и разследване на терористични действия и други тежки престъпления (Доклад A8-0287/2015 на Timothy Kirkhope)

прочети повече.. »

Страница 3 от 41234