Последни новини

България в ЕС

June 11, 2015

Изказване на Филиз Хюсменова в Европарламента по пакета “Интелигентни граници”

Едни от най – важните въпроси по пакета „Интелигентни граници” остават да бъдат очертаването на ясни цели на проекта и пропорционалността на предложените мерки спрямо необходимостта от законодателно решение. Съществуват множество неясноти – изтъкнато бе, че сред целите на проекта са справянето с увеличаващия се поток от пътници, събирането на статистически данни, проследяване на незаконно пребиваващите и осигуряването на по – висока степен на сигурност за европейските граждани. В същото време обаче, правозащитните органи в държавите – членки продължават да не си сътрудничат пълноценно и да не обменят информация с цел превенция и борба с международната организирана престъпност.

прочети повече.. »

June 10, 2015

ФИЛИЗ ХЮСМЕНОВА: ЕС ДА ИНТЕГРИРА ЮГОИЗТОЧНИЯ РЕГИОН В ГАЗОВИЯ ПАЗАР ЧРЕЗ ХЪБ В БЪЛГАРИЯ

Като български представител в Европейския парламент, искам да подчертая важността на интегрирането на югоизточния регион на Европа в европейския газов пазар чрез изграждането на газоразпределителен център в България и междусистемни връзки към съседните й страни, каза евродепутатът Филиз Хюсменова в дебата по доклада относно Европейската стратегия за енергийна сигурност. Така ще бъдат осигурени потоци природен газ от различни източници, включително от Средиземноморието и Черно море, допълни Хюсменова, която беше докладчик по темата в Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите.

 

В качество си на докладчик, Хюсменова изрази позицията си за необходимостта от преодоляване на силната зависимост на Европейския съюз от външни енергийни доставчици и налаганите от тях високи цени, и се обяви за постигането на функциониращ вътрешен енергиен пазар. Тя определи енергийната инфраструктура като един от ключовите елементи за постигането на тези цели.

May 7, 2015

Хюсменова: Докладът за България по механизма за сътрудничество и проверка имаше ефект само в началото

 

През първите години, препоръките, отправяни от Комисията до България по механизма за сътрудничество и проверка оказваха положителен ефект, заяви евродепутатът Филиз Хюсменова на заседание на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в Европарламента. Днес членовете  на комисията обсъдиха заедно с представители на Европейската комисия докладите относно напредъка на България и Румъния по механизма за сътрудничество и проверка.

прочети повече.. »

May 7, 2015

ХЮСМЕНОВА ОТБЕЛЯЗВА 9 МАЙ С КАМПАНИЯ „НАСЛЕДСТВОТО И БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПА”

Денят на Европа ще бъде отбелязан с публични събития,  провеждащи се под патронажа на евродепутата и зам. – председател на ДПС Филиз Хюсменова.  Пет населени места в общините Исперих, Добрич, Кърджали, Силистра и Дългопол ще празнуват на 9 май. Събитията са част от кампанията на Хюсменова, провеждаща се в под мотото „Наследството и бъдещето на Европа”, с която ще се информира обществеността за развитието на Европейския съюз. „Жените от ДПС споделят европейските и либералните ценности. Идеята ми е с тяхната подкрепа да създадем силни положителни преживявания на този ден у младежите и по-малките деца. Дамите ще предадат символично ценностите на Европейския съюз и ще завещаят на следващите поколения да ги пазят.” – коментира Филиз Хюсменова. Кампанията включва конкурси за есе, стихове, песни и рисунки, спортни състезания, засаждане на дръвчета, парад на знамена, театрален познавателен спектакъл. Тя е подкрепена от либералите в Европейския парламент.

February 12, 2015

Филиз Хюсменова: България и Румъния спазват задълженията си по опазване на границите на ЕС

Неоправдано е двете страни да стоят вън от Шенгенското пространство

 

България и Румъния осъществяват задълженията си по опазване на границите и сигурността на Европа, но въпреки изпълнените изисквания за прием, продължават да стоят вън от Шенгенското пространство – заяви българският евродепутат Филиз Хюсменова на сесията на Европейския парламент в Страсбург. Дебатът в пленарната зала се състоя по повод на изявленията на Европейската комисия и Съвета за перспективите пред Фронтекс /Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на страните-членки/ и Европейската служба за подкрепа в областта на убежището.

прочети повече.. »

Страница 4 от 41234