July 10, 2012

Победителката в конкурса за есе „До Брюксел и назад” на евродепутат Филиз Хюсменова лети за европейската столица

Осемнадесетгодишната софиянка Ина Петрова е част от група, която посещава днес и утре Европейския парламент по покана на евродепутат Филиз Хюсменова. Тя спечели конкурса, обявен от евродепутата за написване на есе на тема „До Брюксел и назад”.

В рамките на двудневна визита представителки на женски дружества от областите Варна, Шумен, Плевен и Добрич се запознават с работата на най-голямата демократично избрана институция в Евросъюза и обсъждат последния годишен доклад на Европейската комисия за равенството на половете.

Равенството на половете е начин за справяне с кризата и за по-голям икономически растеж – коментира евродепутат Филиз Хюсменова на среща с жените-либерали. Участието на жените на пазара на труда трябва да се засили, за да може ЕС да постигне целта си за 75% трудова заетост до 2020 г. – добави тя.
Гостите коментираха, че 60% от завършващите висше училище са жени, но много по-малко в сравнение с мъжете заемат ръководни постове и че това убедително говори за необходимостта от условия, които да подпомагат съчетаването на личния и професионалния живот на жените.

Насърчаването на равнопоставеността е една от целите, заложена в европейската Харта на жените от 2010 г.

Категории: Начало, Новини