November 8, 2012

Кампанията „Равни права за равен шанс” продължава в Свищов. В града се учредява и женско дружество към ДПС.

Третият модул на кампанията „Равни права за равен шанс” ще протече в Свищов на 11 ноември. Млади юристи ще предоставят безплатни консултации на гражданите от 13:00 ч. в залата на Общината.

Часове преди това ще бъде учредено Женско дружество към ДПС – Свищов. То ще е третото в област Вели

ко Търново след дружествата в с. Виноград (община Стражица) и с. Петко Каравелово (община П. Тръмбеш). Дамите в ДПС имат цел да създадат дружества във всички 10 общини на областта. Те ще бъдат поздравени и подкрепени от евродепутат Хюсменова.

Кампанията „Равни права за равен шанс” се провежда по инициатива на Европейския информационен център на евродепутата Филиз Хюсменова и се реализира в областите Велико Търново и Габрово. Целта й е да се популяризират човешките права, заложени във Всеобщата декларация по правата на човека, приета преди 58 години на 10 декември от Общото събрание на ООН. До този момент кампанията се проведе успешно във Велико Търново и Стражица, където привлече интереса на гражданите. Следваща спирка е в гр. Севлиево.