November 27, 2012

Парите за сближаване в ЕС да не се намаляват

Бюджетът на кохезионната политика на Европейския съюз да бъде запазен на сегашното равнище и през новия програмен период 2014-2020 г. –призоваха евродепутатите от Комисията по регионално развитие. Те се обединиха около това становище днес на свое заседание, на което с мнозинство беше приет доклад за ролята на териториално развитие в рамките на политиката на сближаване. Докладчик по него за групата на либералите и демократите в Европарламента е българският евродепутат и зам. – председател на комисията Филиз Хюсменова.


Докладът обсъжда как да се засили териториалното сътрудничество между регионите и държавите членки на Евросъюза, и насочва към повече внимание към регионалните и местните власти, които по-добре познават местните проблеми и начините за решаването им. Препоръчва се по-голяма координацията между всички европейски фондове и въвеждане на договори за партньорство между субектите, които използват средства по тях.

 

Филиз Хюсменова коментира, че финансирането на политиката по сближаване придобива все по-голямо значение за европейските региони и че трябва да се създадат гаранции, че парите по нея ще се изразходват по по-ефективен начин, така че гражданите да се възползват напълно от европейското финансиране.

Категории: Начало, Новини