November 28, 2012

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО УЧАСТИЕТО НА ДЕЦА И МЛАДИ ХОРА В БОРБАТА С ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА

Заедно с още четирима евродепутати внесохме в Европейския парламент ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО УЧАСТИЕТО НА ДЕЦА И МЛАДИ ХОРА В БОРБАТА С ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА. Желаем тя да стане официален документ и да задължи Европейската комисия да организира включването на децата и младежите при взимане на решения относно климатичните промени. Затова са нужни подписите на повече от половината евродепутати.

 

Последиците от изменението на климата ще стават все по-тежки. На днешните млади хора ще се налага да се борят с тях. Те също са загрижени за промените на климата и трябва да им се даде възможност и свобода да изразят мнението си. Младите могат да бъдат в основата на решаването на климатичните проблеми. Включително и да получават необходимото образование за това.
Ако желаете да се включите в кампанията, запознайте се с нея на адрес
/http://www.mtl-cec.org/bg/young-people/youth-voice-in-the-eu-working-together-to-tackle-climate-change.html /

или напишете писмо на евродепутат, с което да го поканите да подкрепи декларацията

https://www.facebook.com/europeanparliament/app_162816493774285.

Ако желаете, бихме могли да ви предоставим готов вариант на писмото на английски език.

 

Началото на декларацията е положено по проект „Make the Link – Climate exChange”, в който са участвали 300 деца и младежи от Европа и Африка – Великобритания, Холандия и България, Сенегал, Кения и Малави. Те са подкрепени от неправителствени организации, като сред тях е и фондация „Партньори – България”. Обща е идеята им децата и младежите да бъдат включени в обсъждането и решаването на толкова важни въпроси.

Категории: Начало, Новини