December 5, 2012

48 държави по света обединяват сили за борба със сексуалното насилие над деца в интернет

На 5 декември комисарят на ЕС по въпросите на вътрешните работи, Сесилия Малмстрьом, заедно с главния прокурор на САЩ Ерик Холдър ще обявят създаването на Глобален алианс срещу сексуалното насилие над деца в интернет, съобщават от ЕК. Целта на инициативата е да се обединят лицата, отговорни за вземането на решения, в целия свят, с оглед по-добро откриване и оказване на помощ на жертвите и за наказателно преследване на извършителите. Сред участниците в откриването са министри и високопоставени служители от 27-те държави-членки на ЕС, към които ще се присъединят още 21 държави извън ЕС (Албания, Австралия, Камбоджа, Хърватия, Грузия, Гана, Япония, Молдова, Черна гора, Нова Зеландия, Нигерия, Норвегия, Филипините, Сърбия, Република Корея, Швейцария, Тайланд, Турция, Украйна, Съединените американски щати и Виетнам).

Държавите от Алианса се ангажират с постигането на редица цели и резултати, свързани с политиката. Благодарение на засиленото международно сътрудничество борбата със сексуалното насилие над деца в интернет ще бъде по-ефективна.

„Зад всяко изображение, показващо насилие над дете, стои по едно малтретирано дете, една експлоатирана и безпомощна жертва. Когато тези изображения бъдат публикувани в интернет, те могат да останат там завинаги. Наше задължение е да защитаваме децата, независимо от това къде живеят, и да подведем под отговорност извършителите, независимо от това къде действат. Единственият начин да постигнем това е да обединим усилията си за по-интензивни и по-координирани действия в световен мащаб”, заяви комисарят по въпросите на вътрешните работи Сесилия Малмстрьом.

„Тази международна инициатива ще укрепи общите ни ресурси с цел подвеждане под отговорност на по-голям брой извършители, откриване на по-голям брой жертви на сексуално насилие над деца и гарантиране, че жертвите получават нашата помощ и подкрепа”, заяви главният прокурор, г-н Холдър. „Чрез Глобалния алианс можем да се опрем на успеха на предишните трансгранични полицейски операции, при които бяха разбити международни мрежи на педофили, и да защитим повече деца по света.”

Смята се, че понастоящем в интернет могат да бъдат намерени повече от един милион изображения на деца, подложени на сексуално насилие и експлоатация. Според СНПООН всяка година се добавят 50 000 нови изображения на насилие над деца.

Нито една държава не може да се бори с това ужасно явление сама, тъй като престъпните мрежи зад него не познават граници и се възползват от липсата на обмен на информация и от празнотите в законодателството на национално и международно равнище. Ето защо международното сътрудничество е от решаващо значение за ефективното разследване на случаите на сексуално насилие над деца в интернет и за по-доброто разкриване и наказателно преследване на извършителите.

Утре по време на конференцията по откриването участващите държави ще поемат политически ангажименти за преследване на редица цели, а именно:

• повече работа за откриване на жертвите и за гарантиране, че те получават необходимата помощ, подкрепа и защита;
• повече работа за разследване на случаи на сексуално насилие над деца в интернет и за разкриване и наказателно преследване на извършителите;
• повишаване на осведомеността на децата за рисковете в интернет, в т.ч. за снимките, които си правят самите деца, и за методите за „сприятеляване”, използвани от педофилите;
• намаляване на наличието на материали, съдържащи сексуално насилие над деца, в интернет и на евентуалните по-нататъшни посегателства над деца, вече станали жертва на такова насилие.

Впоследствие държавите ще изберат какви подходящи действия да предприемат на национално равнище за постигането на тези цели и ще докладват редовно.