January 16, 2013

Eвропарламентът прие доклад за териториалното развитие и сближаването – българският евродепутат Филиз Хюсменова е съдокладчик

Бюджетът на кохезионната политика на Европейския съюз да бъде запазен на сегашното равнище и през новия програмен период 2014-2020 г. –призова в Европейския парламент Филиз Хюсменова, зам.-председател на Комисията по регионално развитие.

 

Късно вечерта в Страсбург беше приет доклада за оптимизиране на рoлята на териториалното развитие в рамките на политиката на сближаване. Докладчик по него за групата на либералите и демократите в Европарламента е българският евродепутат и зам. – председател на ДПС Филиз Хюсменова.

Докладът настоява да се засили териториалното сътрудничество между регионите и държавите членки на Евросъюза, и насочва към повече внимание към регионалните и местните власти, които по-добре познават местните проблеми и начините за решаването им.  Препоръчва се по-голяма координацията между всички европейски фондове и въвеждане на договори за партньорство между субектите, които използват средства по тях.

 

Филиз Хюсменова подчерта, че подходът „отдолу нагоре“ гарантира  използването на потенциала на териториите и следва да се прилага активно, заедно с участието на всички заинтересовани страни при планирането на политики и стратегии за регионално и местно развитие. Тя обърна внимание на административния капацитет на местните партньори и на нуждата от облекчаване на административните тежести, свързани с кандидатстването и изпълнението на проекти.

 

Според Хюсменова финансирането на политиката по сближаване придобива все по-голямо значение за европейските региони и трябва да се създадат гаранции, че парите по нея ще се изразходват по по-ефективен начин, така че гражданите да се възползват напълно от европейското финансиране.

Категории: Начало, Новини