January 29, 2013

Регламент за Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

Миналата седмица в Европарламента беше обсъждан Регламент за Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за програмния период 2014 – 2020 г. Докладчик за либералите по новия регламент е българският евродепутат и зам.-председател на ДПС Филиз Хюсменова.
 
Хюсменова, която е и зам.-председател на Комисията по регионално развитие, припомни на колегите си последните данни на Евростат, че 119, 6 милиона европейци са били заплашени от бедност и социално изключване. Още около 40 милиона души търпят тежки материални лишения. Фондът ще помага на хора, които са лишени от храна с нужното качество и количество, на бездомни, и на деца в риск от бедност. Тя допълни, че това е първият реален инструмент за намаляване на бедността в Европейския съюз след приемането на такава цел в Стратегията 2020.
Европейската комисия предлага бюджетът на фонда за 2014 – 2020 г. да е в размер на 2,5 милиарда евро, но вчера евродепутатите настояха за финансиране от 3,5 млрд. евро. Предвижда се средствата да се разпределят чрез оперативна програма във всяка държава-членка. По свой избор страните ще могат да насочват усилията си към борба с една или няколко форми на лишение. Фондът ще помага и за съпътстващи мерки, които да допълват материалната подкрепа и да допринасят за социалната реинтеграция на най-нуждаещите се лица.
Категории: Начало, Новини