March 20, 2013

Филиз Хюсменова: ЕС ще предоставя храни и стоки от първа необходимост за най – нуждаещите се

Специален фонд за европейско подпомагане на най – нуждаещите се лица ще предоставя безвъзмездно хранителни стоки и стоки от първа необходимост на най – нуждаещите се в Европейския съюз – съобщи Филиз Хюсменова.

Комисията по регионално развитие, на която българският евродепутат е  зам.-председател, гласува становище по регламента на фонда. Тя прие предложенията на Хюсменова, като съдокладчик за либералите и демократите в Европарламента, за разширяване кръга на крайните получатели на помощта с бездомни хора и деца в бедност. Част от приетите предложения се отнасят до облекчаване на административните правила за работата на бенефициентите и партньорите, натоварени с организацията и изпълнението на дейностите. Евродепутатите се съгласиха съфинансирането на дейностите от националните бюджети да остане в минимален процент с оглед финансовите ограничения от кризата.

Очакванията са фондът да помогне за постигане на една от целите на стратегия Европа 2020 за борба с бедността и намаляване на броя на гражданите, изправени пред риск от бедност и социално изключване. Евродепутатите не можаха да се преборят за увеличаване средствата на фонда и те остават в размер  на 2 500 000 млрд. евро за следващия програмен период.

Членовете на комисията призоваха да се избягва разхищаването на храни и за сътрудничество на държавите членки с вериги магазини и стопански производители в ЕС.

 

Категории: Начало, Новини