March 21, 2013

Хюсменова: Младите са във фокуса на нова програма на ЕС

Младите европейци са целева група на инструмента, правоприемник на механизма за микрофинансиране „Прогрес“ – пише комисарят по заетост и социални въпроси Ласло Андор до българския евродепутат Филиз Хюсменова.

Това той съобщава в отговор на Хюсменова, която споделя с Европейската комисия загрижеността си за нарастващата безработица сред младите хора в ЕС и предлага механизмът за микрофинансиране „Прогрес” да подпомага повече младежката заетост. В аргументите си евродепутатът сочи, че микрокредите по „Прогрес” за лицата, които желаят да започнат своя дейност или допълнително да развият съществуваща, все още са малко по брой и размер за целия ЕС.

Освен младежите ще бъде подпомагана заетостта и при други групи, които са в неравностойно положение или са по-слабо представени – посочва още еврокомисарят.

За агенция Фокус Хюсменова поясни, че правоприемникът е Програма за социална промяна и иновации, която ще се управлява директно от Комисията в подкрепа на заетостта и социалните политики в ЕС. Тя  обединява три съществуващи програми – ПРОГРЕС (Програма за заетост и социална солидарност), EURES (Европейска служба за заетост) и механизма за микрофинансиране Прогрес, като разширява приложното им поле.

За изпълнението на програмата за периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. се отпускат 958,19 милиона евро, от които 60 % за ос „Прогрес“ за изпробване и оценяване на иновационни решения, 20 % за ос „Микрофинансиране и социално предприемачество“ и 15 % за ос „EURES“ – свободно движение на работници.

Категории: Начало, Новини