April 18, 2013

Филиз Хюсменова: ЕС да чува гласа на европейските граждани

 В Европейския парламент се състоя дискусия за функционирането на Европейската гражданска инициатива (ЕГИ), каза българският евродепутат Филиз Хюсменова, съобщиха от офиса на евродепутата. Тя, заедно с други евродепутати, поискаха преди месец обмен на мнения с Комисията и Съвета. Според Хюсменова от 2012 г. европейските граждани могат да предлагат законодателни промени ако се съберат над 1 милион подписа, но почти при всички регистрирани инициативи се наблюдават технически и административни проблеми, водещи до голяма забава и изключително високи разходи.


Въпросите на евродепутатите се отнасят към възможностите за преодоляване на проблемите – за ускоряване на отговорите до гражданите, за създаване на инфраструктура за пряк отговор до тях, като и за изменение на правилата за ЕГИ преди официално установения срок през 2015 г.
По време на дискусията депутатите настояха за опростяване на процедурите на ЕГИ и за гарантиране на участието на гражданите в обсъждането на всички важни за Европа въпроси. Обявихме се за гарантиране на личните данни и продължаващ контрол от страна на Комисията върху инициативата, за да се гарантира, че гласът на европейските граждани ще бъде чут при взимането на решения – коментира за Фокус евродепутат Хюсменова. Тя подчерта и липсата на информация за гражданите за Инициативата, както и нуждата от кампании за популяризиране на това тяхно право.
От страна на Еврокомисията комисар Малстрьом увери, че се обмисля намаляване на изискуемия брой подписи и нов начин за управление на Инициативата.

Категории: Начало, Новини