April 24, 2013

Филиз Хюсменова: Образованието се нуждае от преосмисляне

Образованието трябва да стане достъпно и да предоставя равни възможности за всички – подчерта евродепутат Филиз Хюсменова по повод становище на Комисията по заетост и социална политика в Европарламента. Българският евродепутат и заместник–председател на ДПС е докладчик за АЛДЕ по становището относно преосмисляне на образованието в Европейския съюз.

 

Трябва да обмислим не само възможни начини за задържане на учениците в училищата, но и как да направим училището атрактивно за тях, и да адаптираме образователните програми съобразно техните нужди – коментира още Хюсменова. Тя насочи проблема и към малцинствата, и имигрантите в ЕС.

 

Що се отнася до студентите, Хюсменова предлага подобряване на системата за студентски заеми чрез предоставяне на нисколихвени или безлихвени заеми, по-широк кръг от стипендии и грантове, по-кратък период на обучение, особено за магистърските програми.

 

За да се подобри връзката между университетите, професионалното обучение и пазара на труда, Хюсменова иска да се насърчи диалога между всички заинтересувани страни: образователни институции, учащи, трудови агенции, организации на работодателите и др.. Според нея от подкрепа се нуждаят и учителите, тъй като липсват стимули за кариерното им развитие, професията не е привлекателна за младите.

Категории: Начало, Новини