January 14, 2015

Филиз Хюсменова подкрепи представителството на жените в управлението на компаниите

Евродепутатът Филиз Хюсменова взе участие в дебат на Европейския парламент във връзка с Директива за подобряване на баланса между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия, и свързани с това мерки.

Тя се обяви в подкрепа на директивата, според която 40 % от ръководните позиции на компаниите следва да се заемат от жени. Хюсменова се обоснова с действието на единния трудов пазар в Европейския съюз, който е призван да осигурява равни права и равни шансове на жените и на мъжете, включително да заемат високи постове в управлението на компаниите. Според нея това не се случва навсякъде в Съюза, въпреки че в редица държави членки проблемът е решен на национално ниво. Директивата би допринесла за преодоляване на неравенството, тя е политика на равнопоставеност в действие, а не обещания, които не водят до резултати – добави българският евродепутат. Хюсменова, намира, че директивата е малка стъпка напред с оглед на обхвата на въздействието й, тъй като тя ще се прилага за около 5 000 предприятия в Европейския съюз, допуснати до борсова търговия и не важи за малките и средните предприятия или за дружествата, които не търгуват с акции. Филиз Хюсменова призова за последователност на думите и делата, и въвеждане на директивата на европейско ниво.

 

В резултат от прилагането на директивата, до 2020 г. в управата на европейските компании задължително ще трябва да има 40 % жени. В противен случай Европейската комисия ще има правото да налага санкции.