March 9, 2015

Традиционно тържество по случай Международния ден на жената се състоя в град Варна

 Традиционно тържество по случай Международния ден на жената се състоя в ресторант “Хоризонт” град Варна, на което присъстваха над 200 жени от цяла Варненска област, със специалното участие на Елза Парини. Жените бяха поздравени от Ерджан Себайтин – Народен представител на ДПС от Варненски райнон и Областен председател на ДПС Варна, Мерткан Ибрямов – Областен председател на Младежко ДПС Варна и Уман Дубаз – Областен председател на Женско дружество към ДПС Варна. Поздравителен адрес от името на г-жа Филиз Хюсменова – Евродепутат от ДПС и Заместник-председател на ДПС прочете Наргис Шюкриева.