May 10, 2016

Филиз Хюсменова: В Деня на Европа „Да разкажем за ЕС”

Евродепутатът Филиз Хюсменова провежда кампания по повод Деня на Европа – „Да разкажем за Европейския съюз”. Тя се организира чрез Европейските информационни центрове на Хюсменова във Варна, Дулово, Търговище и Разград.

Координаторите в центровете гостуват на ученици в осем населени места в Североизточна България. Те се срещнат с повече от 300 ученици от трети, четвърти и осми класове в селата Медовец и Цонево, община Дългопол, селата Драгановец, Руец и Подгорица в община Търговище,OУ „Христо Смирненски” в гр. Дулово и СОУ „Христо Ботев” в гр. Разград. Младежите разказват на децата как е създаден Европейският съюз, кои държави са в него, какво е Европейски парламент и с какво се занимават евродепутатите. Според Хюсменова именно Денят на Европа е прекрасен повод те да бъдат информирани на достъпно за тях ниво за Съюза и за неговите основни цели. Това е начин да се популяризира Европейския съюз, а децата да бъдат възпитавани в европейските ценности – мир, права на човека, толерантност, свобода, коментира евродепутатът. Учениците получават книжки с информация за Съюза: „Да опознаем Европа”, „Eвропа в 12 урока”, „Как работи Европейският съюз”, „Ти и Европа”, „Единни в многообразието”, карти на континента Европа. Те прилагат знанията си в книжки за оцветяване за Евросъюза. За децата от Центъра за настаняване от семеен тип в гр. Тутракан, Хюсменова изпрати дарение от дрехи, събрани с подкрепата на граждани от общините Дулово и Силистра.

Категории: Начало, Новини