July 6, 2016

Изказване на евродепутат Филиз Хюсменова относно eвропейска гранична и брегова охрана (A8-0200/2016 – Artis Pabriks)

Филиз Хюсменова (ALDE ). – Г-жо Председател, подкрепям доклада за европейската гранична и брегова охрана, тъй като вярвам, че превръщането на агенция Frontex в силна агенция с ясен мандат ще гарантира нужната подкрепа за държавите членки за защита и управлението на външните граници на Европейския съюз, за командироването на служители и техника, където това е необходимо, за подпомагане и координиране на връщането на тези, на които е отказано убежище.

В допълнение, искам да благодаря на колегите, които подкрепиха внесените изменения от мен и от останалите български представители в комисията по граждански свободи, които гарантират равното третиране на България, Румъния и Хърватия. Точно защото България все още не е част от шенгенското пространство, но е държава – пазител на външните граници на Съюза, за българските граждани, а и за сигурността на Европа, е важно страната ни да може да използва всички възможности за подкрепа от Европейската агенция за гранична и брегова охрана.