November 24, 2016

Изказване на евродепутат Филиз Хюсменова относно присъединяването на ЕС към Конвенцията от Истанбул относно предотвратяването и борбата с насилието срещу жените (B8-1229/2016, B8-1235/2016)

‒ Уважаеми г-н Председател, подкрепям призива на ЕС за присъединяване към Конвенцията от Истанбул относно предотвратяването и борбата с насилието срещу жените, както и за нейното ратифициране от повече държави членки.

Истанбулската конвенция е първият инструмент в Европа, с които се създава цялостна правна рамка за превенция и борба с насилието над жените и домашното насилие. Тя представлява своеобразен призив за повече равнопоставеност между половете, което няма как да бъде постигнато докато статистиките сочат, че една от всеки три жени в Европа е била жертва на физическо насилие поне веднъж в живота си. Това е сериозна форма нарушаване на основните права, породена от неравенство между жените и мъжете.

Сред решенията, които Конвенцията предлага, са създаването на достъпни и защитени места за жертвите на насилие, както и изграждането на специализирани центрове за помощ и телефонна линия. Смятам, че широката осведоменост относно проблема и точната информация ще допринесе за правилното и ефективно прилагане на Конвенцията.