December 14, 2016

Изказване на евродепутат Филиз Хюсменова по разискване в Европейския парламент относно задълженията в областта на визовата реципрочност

– Г-н Председател, г-н Комисар, липсата на визова реципрочност със Съединените американски щати засяга милиони европейски граждани в България, Румъния, Хърватска, Кипър и Полша. Като гражданин на пряко засегната страна и като докладчик в сянка за ALDE по тази тема, съм силно и безрезервно ангажирана с постигането на реална визова реципрочност за европейците.

Досега нееднократно бе посочено от комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, че Европейската комисия е задължена да предприеме действия за справяне с липсата на визова реципрочност, като с делегиран акт временно преустанови безвизовия режим по отношение на гражданите на САЩ.

Отчитам дипломатическата чувствителност, както и необходимостта от намирането на правилния момент и средства за постигане на максимален резултат във взаимоотношенията със САЩ, но считам, че е крайно време Комисията да вземе решителна позиция и да покаже, че различното третиране на европейски граждани е недопустимо. Такова е мнението, което споделят и мнозинството от колегите ми в комисия LIBE на Европейския парламент.

Използвам момента отново и в този дебат да изтъкна, че бездействието на Европейската комисия създава усещането за двоен стандарт, за Европа на две скорости и за различни класи европейци. То определено подронва доверието в институциите на европейските граждани от засегнатите държави, но също така предопределя и начина, по който изглежда обединена Европа пред външния свят.

Ето защо призовавам Комисията да изпълни ролята си на пазител на договорите в защита на интересите на всички европейски граждани, като недвусмислено покаже административна воля за изпълнение на задълженията си и политическа сила да отвоюва достойно място на Европейския съюз на световната сцена.