February 17, 2017

ФИЛИЗ ХЮСМЕНОВА: ЕВРОПАРЛАМЕНТЪТ ПРИЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТТА ПО ГРАНИЦИТЕ

Европарламентът прие допълнителни мерки за сигурността по границите на Европейския съюз, съобщи евродепутатът Филиз Хюсменова след гласуването на регламента за изменение на Кодекса на Шенгенските граници. Той беше приет с мнозинство от Европейския парламент.

 

В компромисно изменение на доклада е залегнало предложение на евродепутат Хюсменова. Според него при преминаване на граница между държава членка, която прилага изцяло достиженията на правото от Шенген и държава членка, извън Шенген, eвропейците могат да бъдат предмет на проверки само ако може ясно да се прецени, че са налице рискове за вътрешната сигурност на Съюза.

 

С новия регламент се приема, че държавите членки извън Шенгенското пространство и тези, чиито граници са външни, следва да бъдат напълно приобщени към ШИС с цел по-добро управление на границите и подкрепа на опазването на сигурността на Съюза, обясни за Епицентър Хюсменова.  Според нея, изменението на Кодекса на шенгенските граници е в отговор на нарастването на терористичните заплахи и по-специално на т. нар „чуждестранни бойци” от европейски произход, които пътуват извън граница с цел присъединяване към Ислямска държава.

 

Евродепутатът допълни, че досега държавите членки бяха задължени да проверяват гражданите на трети страни във всички бази данни при влизане по съображения за обществен ред и вътрешна сигурност, но не се е предвиждала проверка във всички бази данни при излизане. С изменението се въвежда задължение да се извършват проверки на всички лица, в т.ч. на европейските граждани и семействата им, когато преминават външни граници, като се проверяват бази данни за изгубени и откраднати документи, както и дали има въведени данни, че лицето представлява заплаха за обществения ред и вътрешната сигурност. Това задължение ще се прилага за всички външни граници (въздушни, морски и сухопътни) както на влизане, така и на излизане.

Категории: Начало, Новини