February 18, 2017

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ДПС ФИЛИЗ ХЮСМЕНОВА ОРГАНИЗИРА СЕМИНАР ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В ОБЛАСТ ВАРНА

Актуални възможности за финансиране на земеделските стопанства,  възможности и предизвикателства пред развитието на малкия и средния бизнес, са  темите на семинар, провеждащ се на 18-ти февруари в гр. Варна. Той се осъществява под патронажа на зам.-председателя на ДПС Филиз Хюсменова чрез нейния информационен център в града.

 

Семинарът е първият за календарната 2017 г. след поредица информационни срещи на същата и други земеделски теми в област Силистра, проведени през 2016 г. Според Хюсменова срещите са показали, че хората имат нужда от информация и обучение, да се запознават с новите и предстоящите възможности, касаещи тяхната работа, за да се възползват максимално ефективно от тях.

 

В семинара във Варна се включиха 80 заинтересовани селскостопански производители от областта. Лектор на семинара е Ализан Яхова – бивш изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие”. Тя запознава присъстващите с Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.. Експертът предоставя информация за стартовата помощ за развитието на малките стопанства, за която могат да кандидатстват земеделските стопани. Обсъждат се и актуалните възможности за финансиране на пчелари, животновъди, овощари, зеленчукопроизводители и други. В индивидуални разговори ще бъдат получени съвети по конкретни земеделски въпроси. В семинара участва и директорът на Фонд „Земеделие” във Варна Айрие Ибрямова.

Категории: Начало, Новини