February 21, 2017

Обръщение от Филиз Хюсменова по повод на Международния ден на майчиния език

Всеки език е богатство. Майчиният език съхранява идентичността на етноса, традициите и културата му. Всеки човек има правото да го използва свободно. Езикът на етническите малцинства допринася за многообразието и за общата културна среда.

 

Майчиният език е сърцето, чувствата, ключът за връзка с миналото и бъдещето, и приемствеността между поколенията. Всяка общност използва езика си като средство за предаване на знания от поколение на поколение. Ако изчезне езикът, изчезва и културата на съответната среда. Предизвикателство е да се погледне на културните различия не като на пречка, която трябва да прескачаме, а като на богатство, към което да се стремим.

 

Днешният ден 21 февруари – Международен ден на майчиния език е повод да се замислим как по – добре да съхраним майчиния си език. Защото с колкото по- голяма любов и отдаденост се подхожда към майчиния език, толкова по – дълго време ще бъде запазена нашата идентичност!

 

Бъдете здрави!

Категории: Начало, Новини