April 5, 2017

ФИЛИЗ ХЮСМЕНОВА: ЗА БОРБАТА С ТЕРОРИЗМА И ТРАНСГРАНИЧНАТА ПРЕСТЪПНОСТ Е НЕОБХОДИМ АВТОМАТИЗИРАН ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ В ЕС

За реалното засилване на борбата с тероризма и трансграничната престъпност са необходими всеобщи координирани усилия и сътрудничество между страните членки, както и автоматизиран, своевременен обмен на информация, коментира евродепутатът Филиз Хюсменова по повод приемането в Европарламента на доклади за запазване на правото на страни членки да получават и предават данни за пръстови отпечатъци, ДНК, данни за регистрацията на превозните средства. На сесията на Европейския парламент беше приет доклада на Хюсменова за автоматизиран обмен на данни за регистрацията на превозните средства в България, Румъния, Финландия, Словения, Полша, Швеция, Литва, Словакия и Унгария. „България, наред с други страни в Европейския съюз, продължава да участва в обмена на данни, което допринася за подобряване на сътрудничеството и за ефективност на противодействието с организираните престъпни мрежи.”, отбеляза българският евродепутат и допълни, че обменът на данни трябва да се извършва при пълно зачитане на съществуващите разпоредби и съдебна практика по отношение на защитата на личните данни.

Категории: Начало, Новини