April 28, 2017

ЕВРОДЕПУТАТЪТ ФИЛИЗ ХЮСМЕНОВА: МОНИТОРИНГОВИЯТ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ЗА БЪЛГАРИЯ ДАВА ПЕРСПЕКТИВА

Мониторинговият доклад на Европейската комисия /ЕК/ за България дава перспектива за страната, заяви евродепутатът Филиз Хюсменова в Комисията по граждански права, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент. Повод за изказването й стана обсъждането на поредните доклади на Комисията за България и Румъния. Според нея докладът на ЕК за страната ни е по-различен от досегашните, защото в него конкретно е посочено, че целите на Механизма за сътрудничество и проверка /МСП/ за България могат да се постигнат чрез изпълнението на препоръките, съдържащи се в настоящия доклад. В този доклад има това, за което отдавна настоявахме, допълни тя.

„Тази положителна стъпка съвсем не измества от вниманието ни по-широката картина, че в ЕС действат различни инструменти в областта на правовата държава, че всички те продължават да бъдат прилагани на парче – регионално или секторно, точно като МСП.”, коментира евродепутатът. Като пример тя посочи изявлението на ЕК, направено по повод на друг инструмент – Информационно табло на ЕС в областта на правосъдието, че „България и Румъния са на прав път в областта на правосъдието и не са по-зле от останалите страни в Европейския съюз“. Въпреки това механизмът се прилага само спрямо тези две страни членки, продължи Хюсменова, а не към страни със сходни проблеми или които понастоящем нарушават договорите и основни принципи на Съюза.

Българският евродепутат продължи да настоява, че е антидемократично механизмът да се свързва с включването на България и Румъния в Шенгенското пространство. Макар и последният доклад за България изрично да настоява да не се правят преки връзки с други области на политиката, в това число с достъпа до Шенгенското пространство, той продължава да се използва за блокиране приемането на двете страни в Шенген, въпреки изпълнените критерии. И пак ще повторим, че това е двоен стандарт и неравно третиране на държавите членки в Европейския съюз, заключи тя.

В края на изложението си, Филиз Хюсменова изрази надежда през есента ЕК да излезе с предложение по приетия от Европарламента доклад относно механизма на ЕС за демокрация, принципите на правовата държава и за основните права, с което да даде отговор на недостатъците на сегашните механизми като ги обедини в един, по – ефективен и справедлив инструмент, който да протича резултатно и да мотивира постигането на устойчиви промени, и който да се прилага спрямо всички държави членки.

Категории: Начало, Новини