April 5, 2017

Препоръка на евродепутат Филиз Хюсменова до Съвета относно положението на жените (разискване)

Филиз Хюсменова (ALDE ), в писмена форма . – Уважаеми г-н Председател, Присъединявам се към призива за постигане на по-добри резултати от страна на ЕС по отношение на ангажиментите към здравето на жените, като приоритет на ЕС по време на 61-вата сесия на Комисията на ООН за положението на жените. Смятам, че гарантирането на здравето на глобално равнище действително трябва да бъде сред основните акценти за световните лидери, включително в посока на целенасочено съдействие по отношение на репродуктивното здраве, здравното образование и възпитание на младите жени. Тези теми имат съществено отношение спрямо демографските проблеми и демографската политика на държавите и би следвало да се разработват и прилагат диференцирано, чрез реципрочни действия съм специфичните обстоятелства на демографските процеси в света. Надявам се Съветът да продължи да настоява пред международните ни партньори за повече сътрудничество и насочване на вниманието към тази сфера.