November 12, 2017

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ДПС ФИЛИЗ ХЮСМЕНОВА С КОНСУЛТАЦИИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Зам.-председателят на ДПС и евродепутат Филиз Хюсменова организира, чрез Европейския си информационен център във Варна, консултации със земеделски производители. В продължение на два дни,  заинтересувани лица от общините Провадия и Вълчи дол можаха да се срещнат с Ализан Яхова, сътрудник в Европейския парламент, бивш изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие”.

 

Експертът отговори на конкретни въпроси на земеделските производители. Тя ги информира за актуални възможности за финансиране на земеделските стопанства, както и за тенденциите в развитието на малкия и средния бизнес. По време на срещата бяха дадени индивидуални консултации как да се стартират и развиват малки производствени дейности, и как да се кандидатства по подмярката за финансиране на стопанствата на младежите в района. Разговорът приключи с обсъждане на бъдещето на Общата селскостопанска политика в Европейския съюз след 2020 г. Присъстващите в заседателната зала на община Вълчи дол поставиха за консултация конкретен казус от практиката в с. Войводино.

 

Филиз Хюсменова припомня, че необходимостта от консултациите е  възникнала след проведения тази година семинар в област Варна за информиране с новостите по Програмата за развитие на селските райони. Участниците в него са се убедили, че в земеделския сектор има много предизвикателства, но и възможности, и са пожелали  ползотворното сътрудничество с нея да продължи.

 

Категории: Начало, Новини