November 17, 2017

ПРИКЛЮЧИ КОНКУРСЪТ ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ТОЛЕРАНТНОСТТА, ОБЯВЕН ОТ ЗАМ.- ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДПС ФИЛИЗ ХЮСМЕНОВА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА

Зам.–председателят на ДПС и евродепутат Филиз Хюсменова обяви приключването на конкурса за презентация на тема „Толерантността през моите очи”. Той беше обявен от нея по повод  Деня на толерантността – 16 ноември и се проведе под нейния патронаж.

 

Европейският  информационен  център /ЕИЦ/ на Хюсменова в гр. Дулово и отдел „Култура и младежки дейности” към Община Главиница популяризираха темата на конкурса и организираха приемането на презентациите, оценяването им и награждаването на участниците. В конкурса се включиха повече от 20 ученици от област Силистра на възраст от 10 до 18 г.

 

Хюсменова коментира, че е приятно изненадана от презентациите на учениците, показващи разбиране за толерантността. Според нея формирането на толерантност у децата е обещание за толерантност в обществото. Тя изрази надежда, че не само в деня на толерантността ще се сещаме за нея, защото тя е минималното основание за разбиране и взаимно зачитане между българските граждани.

 

Координаторът на ЕИЦ на евродепутат Филиз Хюсменова в гр. Дулово Нигяр Музаферова и главният специалист в отдел „ Култура и младежки дейности” към Община Главиница – Мюмюне Хаккъ връчиха наградите от Хюсменова в Деня на толерантността, в залата на Общинския съвет на гр. Главиница. Във всяка възрастова категория – до 16 г. и от 16 до 18 г. бяха дадени по три награди за най-добре представилите се участници. Всички получиха грамоти и подаръци. Специални поздравления поднесе Месут Алиш – председател на Общински съвет – гр. Главиница. Повече информация за наградените презентации може да се намери на страницата на ЕИЦ – гр. Дулово във фейсбук.

 

Категории: Начало, Новини