February 25, 2018

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ДПС ФИЛИЗ ХЮСМЕНОВА ОРГАНИЗИРА СЕМИНАР ЗА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС В МОНТАНА

Зам. – председателят на ДПС и евродепутат Филиз Хюсменова организира семинар за малкия и средния бизнес, който се проведе на 24 февруари 2018 г. в град Монтана. За организирането на семинара съдейства нейният Европейски информационен център в гр. Враца. В събитието взеха участие активисти на партията и млади хора от областта, интересуващи се от програми, по които могат да кандидатстват за финансиране на техен бизнес.

 

Темата на семинара беше „Възможности на малкия и средния бизнес за инвестиции в неземеделски дейности в област Монтана”, а лектор – експертът  Даниел Александров. Той запозна присъстващите на събитието с оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., като се спря на процедурата за насърчаване на предприемачеството, изискванията към кандидатите, допустимите и недопустимите дейности, финансовите условия.   Подробно беше дискутирана мярка 6 – Развитие на стопанства и предприятия от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., както и  под мярка 6.4.1 – Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности, която предстои да стартира през април 2018 г. В индивидуалните консултации присъстващите получиха съвети по интересуващите ги въпроси.

 

Освен евродепутата и зам.-председател на ДПС Филиз Хюсменова, в семинара активно се включиха народният представител на ДПС от област Монтана – Димитър Аврамов, областният председател на ДПС Монтана – Тихомир Трифонов, областният председател на МДПС Монтана – Мариян Димитров, общинските председатели на ДПС в областта.

Категории: Начало, Новини