April 20, 2018

ЕВРОДЕПУТАТЪТ ФИЛИЗ ХЮСМЕНОВА: ИМАМЕ НУЖДА ОТ ПОВЕЧЕ ДЕЙСТВИЯ В ПОДКРЕПА НА РАВЕНСТВОТО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ

Имаме нужда от повече действия в подкрепа на равенството между половете във всички области, подчерта евродепутатът Филиз Хюсменова вчера в пленарната зала на Европейския парламент в Страсбург. Тя участва в дебат за равенството на половете в медиите и за овластяването на жените и момичетата чрез цифровия сектор. Хюсменова, която е докладчик за АЛДЕ по Доклада относно равенството между половете в медийния сектор в Европейския съюз, подкрепи позициите в доклада. Според нея,  фокусирането върху проблемите в медиите е подход, който позволява конкретизирането им и публичното им назоваване в сфера, която е непозната и елитарна за мнозина. Тя защити предложението от доклада да се разработят насоки за равно представителство на жените и мъжете при вземане на решения в медийните организации.

 

Хюсменова подчерта, че в идеята за нови действия в подкрепа на равенството между половете се вмества и представената на 8 март от еврокомисар Мария Габриел стратегия за жените в сферата на цифровите технологии. Тя поздрави българския комисар за стратегията и се съгласи с нея, че бъдещето на Европа е в цифровизацията. Борбата със стереотипите, насърчаването на цифровите умения и образованието ще помогнат срещу разделението между половете в още една област, допълни Филиз Хюсменова.

 

Според доклада на Европейската комисия „Жените в дигиталната ера 2018 г.“, едва 17% са жените, заети в сферата на информационните и комуникационни технологии, близо 25% завършват образование, свързано с технологиите и тези стойности не бележат прогрес. В същото време, включването на повече жени на работни места в сферата на цифровите технологии би могло да доведе до годишно увеличение на БВП на Европейския съюз с 16 млрд. евро.

 

Категории: Начало, Новини