April 16, 2018

Изказване на евродепутат Филиз Хюсменова относно овластяването на жените и момичетата чрез цифровия сектор

Филиз Хюсменова, от името на групата ALDE . – Г-жо Комисар, същността на доклада на г-жа Шойдрова е състоянието на равенството между половете в самите медии. Фокусирането върху проблемите в тях е подход, който позволява конкретика и публичното им назоваване в сфера, непозната и елитарна за мнозина. Считам, че предложението в доклада за насоки за равно представителство на жените и мъжете при вземане на решение в медийните организации би имало положителен ефект.

 

Но има нужда от повече действия в подкрепа на равенството между половете във всички области. В тази идея се вмества и представената на 8 март от еврокомисар Мария Габриел стратегия за жените в сферата на цифровите технологии, за която я поздравявам. Съгласна съм с комисаря, че бъдещето на Европа е в цифровизацията и че борбата със стереотипите, насърчаването на цифровите умения и образованието ще помогнат срещу разделението между половете в още една област.