May 30, 2018

Дебат относно годишния доклад за функционирането на Шенгенското пространство, обяснение на вот сряда, 30.05.2018

Уважаеми г-н Председател,

 

Ежегодният доклад, относно функционирането на Шенгенското пространство отново констатира, че България и Румъния преди вече 7 години изпълниха критериите за прием. Готовността за присъединяването бе удостоверена многократно и от Европейския парламент, и от председателя на Комисията, и заключенията на Съвета.

Напълно подкрепям становището на доклада, че „цялостното прилагане на Шенгенското право в държавите членки, които са изпълнили критериите… е от съществено значение за …координирана и надеждна рамка за правна сигурност“.

Ако вътрешните граници бъдат премахнати, ще бъде подобрена оперативната съвместимост на граничните системи. Шенген наистина би бил по-силен, ако България и Румъния са част от него, както преди време заяви Комисар Авармополус. Аргументите против са изцяло и само политически. Ето защо подкрепям настоящия доклад, но и настоявам Съвета да приеме отдавна нужните действия по приемане на България и Румъния в Шенген.

Категории: Начало, Новини