May 29, 2018

Изказване на евродепутат Филиз Хюсменова по годишния доклад за функционирането на Шенгенското пространство

Филиз Хюсменова (ALDE ). –Г-н Председател, eжегодният доклад относно функционирането на Шенгенското пространство отново констатира, че България и Румъния вече преди 7 години изпълниха критериите за прием. Готовността за присъединяването беше удостоверена многократно и от Европейския парламент, и от председателя на Комисията, и заключенията на Съвета. Напълно подкрепям становището на доклада, че „цялостното прилагане на Шенгенското право в държавите членки, които са изпълнили критериите, е от съществено значение за координирана и надеждна рамка за правна сигурност“.

 

Ако вътрешните граници бъдат премахнати, ще бъде подобрена оперативната съвместимост на граничните схеми. Шенген наистина би бил по-силен, ако България и Румъния са част от него, както преди време заяви комисар Аврамопулос. Аргументите против са изцяло и само политически. Ето защо подкрепям настоящия доклад, но и настоявам Съветът да приеме отдавна нужните действия по приемане на България и Румъния в Шенген.