June 18, 2018

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ДПС ФИЛИЗ ХЮСМЕНОВА ПРОВЕЖДА КАМПАНИЯ „ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА”

Зам.-председателят на ДПС и евродепутат Филиз Хюсменова провежда кампания за правата и безопасността на възрастните и самотните хора в община Дулово. Тя се осъществява от Европейския информационен център на Хюсменова в гр. Дулово под надслов „Европейска сигурност за възрастните хора”.

 

Координаторът на центъра Нигяр Музаферова проведе среща в пенсионерския клуб на с. Овен, община Дулово. Темата й беше избрана от присъстващите и беше свързана с осигуряването на сигурността в малките населени  места и превенция на телефонните измами, които са зачестили в региона в последно време.

 

Възрастните хора получиха разяснения относно възможните сценарии за измами, начините за реакция и предпазване. В срещата се включи и кметът на с. Овен Юмер Февзи. Според него, възрастните и самотните хора най – лесно стават жертва на престъпления. „Те са доверчиви, беззащитни, някои трудно подвижни. Затова е необходимо да се водят такива разговори, за да се избегнат основните рискове от нападения и измами”.

 

Пенсионерският клуб получи дарение от Филиз Хюсменова за развитие на дейността си и за приятното прекарване на хората в него.

 

Кампанията започна в село Руйно и ще продължи в селата Вокил и Колобър през следващия месец по теми относно сигурността на хората в различни секторни политики, избрани от местните общности.

Категории: Начало, Новини