September 14, 2018

ЕП забранява двойния стандарт при храните

Стоки от една и съща марка и опаковка трябва да имат еднакво съдържание. Това гласи решение, прието днес от Европейския парламент. Изследванията, извършени в няколко държави в ЕС, доказват, че съществуват разлики в състава на изделията. Дискриминацията на потребители е недопустима, се посочва в решението.

Ако някое дружество разпространява стока с различен състав в различни държави от ЕС, стоката не трябва да има същата опаковка и да бъде рекламирана по същия начин, се допълва в документа. Разлики са открити не само в състава на хранителни стоки, но и в препарати, козметика, тоалетни принадлежности и изделия, предназначени за бебета, се уточнява в съобщението на ЕП.

Европейският парламент препоръчва мерки, които за справяне с въпроса с двойните стандарти. Евродепутатите призовават за бързо трансгранично сътрудничество и обмен на данни, включително за възможно несъответствие в стоките и данни за възможни нелоялни действия, между националните власти за защита на потребителите и властите в областта на храните, сдруженията на потребителите и Европейската комисия. Предлага се въвеждането на общ начин за изследването на проби за събиране на достоверни и сравними доказателства, които да помагат за установяване на разпространението на разликите в качеството на стоките. Данните от изследванията трябва да бъдат общодостъпни онлайн не по-късно от края на тази година.

Местните предпочитания не трябва да се използват като извинение за понижаване на качеството или за предлагането на различно качество на стоките на различни пазари. Производителите следва да предлагат различни стоки с различен състав и качество в ЕС на основата на обосновани съображения, ако напълно зачитат законодателството на ЕС, заявява ЕП. Евродепутатите приканват производителите да разгледат възможността за добавяне на лого на опаковките, което да показва, че съдържанието и качеството на дадена стока от дадена марка е еднакъв в различните държави от ЕС.

Момчил Неков от група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент коментира: “Крайно време е “продуктовата дискриминация” спрямо милионите европейци от централна и източна Европа да спре. Крайно време е Съюзът да постави всички европейци под общ знаменател. Приемането на днешния доклад дава силен мандат на парламента да изисква и от Комисията, и от Съвета допълнително изменение на Директивата относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар. Местните предпочитания е аргумент, с който бизнесът се опита да отговори на притесненията на гражданите. Липсва обаче отговор как се определят местните предпочитания на бебета или защо продукти от един клас, пригоден уж към местните вкусове, имат значителни разлики в съдържанието и пропорциите си, когато се предлагат в една и съща държава. Няма да има “Европа на две скорости”, когато няма двоен стандарт срещу различните европейски граждани. ”

Ева Майдел (Европейска народна партия – ЕНП): “Двойните стандарти на продуктите в Европа не подронват доверието в самата марка, а по-скоро в Европейската общност и до колко сме способни да осигурим равно третиране на нашите граждани в целия Съюз. Ние в ЕНП подкрепяме пилотния проект за изследване на основните категории храни. Не трябва да забравяме, че второто качество стоки не създава второ качество европейци, а само второ качество Европа.”

Емил Радев (ЕНП): “Днешното гласуване на доклада относно разликите в качеството на някои продукти на единния пазар е изключително важно не само за България, но и за всички страни от Източна и Централна Европа, които ежедневно се сблъскват с проблема с двойните стандарти. На всички ни е ясно, че дискриминация, независимо от какъв тип, е неприемлива и че всички потребители в ЕС трябва да имат достъп до същото ниво на качество на продуктите. Съществено значение се придава на предоставянето на потребителите на точна и лесна за разбиране информация, което е и от ключово значение за борбата с двойното качество на продуктите. Категорично сме на мнение, че потребителските предпочитания не трябва да се използват като извинение за по-ниско качество или за предлагане на различни качествени класове на различни пазари в ЕС. Поради това в доклада ясно се подчертава значението на информирането на потребителите по точен и прозрачен начин, че продуктът, който те купуват или познават от друга държава-членка, е различен, за да се избегне заблуждаването им и да не останат с грешно впечатление от купения продукт. Не на последно място в доклада се приветства и приемането на пилотен проект за 2018 г., който предвижда поредица от пазарни проучвания на различни категории потребителски продукти, за да се оценят различните аспекти на двойното качество.”

Филиз Хюсменова (Алианса на либералите и демократите в Европа – АЛДЕ): “Въпросът за храната и здравето на европейските граждани не търпи компромиси. Като потребител и гражданин на страна, засегната от двойния стандарт, настоявам да се гарантира, че всички европейски потребители се ползват в пълна степен от своите права съгласно законодателството на Съюза”.

Категории: В Медиите