November 27, 2018

ФИЛИЗ ХЮСМЕНОВА: ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНАТА ПОМОЩ ОТ ЕС Е ИНСТРУМЕНТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОВЕРИЕ И ДОБРИ СЪСЕДСКИ ОТНОШЕНИЯ НА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ И В ДИАЛОГА С ТУРЦИЯ

Евродепутатът Филиз Хюсменова определи териториалното сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ от Европейския съюз като възможност за „създаване на стабилни партньорски отношения и изграждане на доверие и добри съседски отношения, което е изключително ценна последица, особено за региона на Западните Балкани и диалога с Турция.”

 

Хюсменова е  докладчик за АЛДЕ по становището на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи /ЛИБЕ/ относно предложението за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ за периода 2021- 2027 г. Тя представи позицията на либералите при обсъждането на инструмента в комисия ЛИБЕ.

 

Според евродепутата, инструментът допринася конкретно за подготовката на страните кандидатки за членство в Съюза с финансова и с техническа подкрепа. Не по-малка е ценността и на насърчаването на териториалното сътрудничество чрез трансгранични програми, програми за транснационално и междурегионално сътрудничество по линия на инструмента. Тя допълни, че предприсъединителната помощ допринася за изграждането на експертен опит, създаването на работни места, изграждането на умения и социалното сближаване.

 

Предложението за Инструмента за предприсъединителна помощ е част от многогодишната финансова рамка за периода 2021-2027 г. и е в съответствие с  неотдавнашното съобщение на Комисията „Надеждна перспектива за разширяване и засилен ангажимент на ЕС за Западните Балкани“.

Категории: Начало, Новини