December 3, 2018

ФИЛИЗ ХЮСМЕНОВА: ПЪЛНОТО ПРИОБЩАВАНЕ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ Е ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА ЦЯЛОТО ОБЩЕСТВО

Пълното приобщаване на хората с увреждания е от значение за цялото общество, защото разгръщането на потенциала на всеки човек с увреждане е възможност да се чувства пълноценна личност и да допринася за общественото развитие – това беше едно от посланията на зам.-председателя и евродепутат Филиз Хюсменова към  членовете на Съюза на инвалидите от община Дулово, област Силистра.

 

То беше предадено от координатора на Европейския информационен център на Хюсменова в Дулово – Нигяр Музаферова на 3 декември – Международния ден  на хората с увреждания. Тя приветства хората с увреждания и предаде убедеността на евродепутата, че правителството е длъжно да им подаде ръка, за да се чувстват достойни европейски граждани.

 

Музаферова запозна присъстващите с полезна информация за политиката на Европейския съюз за хората в неравностойно положение, за приетите стратегии от Европейския форум на хората с увреждания, на който България е асоцииран член, за насърчаването на активното интегриране и пълноценното участие на хората с увреждания в обществения живот чрез подход, основан на човешките права, подход, който е в основата и на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, подписана от Европейския съюз.

 

Нигяр Музаферова предаде дарение от Филиз Хюсменова за подпомагане дейността на Съюза на инвалидите от община Дулово и две проходилки за нуждаещите се. Такива проходилки получиха и жители от селата Поройно, Черник и  Окорш.

Категории: Начало, Новини